+359 87 9 816 111
+359 87 9 209 550

office@asecurity.eu
Начало / Услуги / Постова охрана на имущество

Постова охрана на имущество

А Security има професионален опит и авторитет в реализирането на ефективна и успешна охрана на имущество както на физически, така и на юридически лица.

За професионалистите от А Security е изключително важна и охраната на ценно имущество. Компанията от години охранява редица предприятия, офис сгради, строителни и други обекти. За ефективната охрана на имуществото и обектите компанията използва служители, притежаващи нужните качества и опит.

Дружеството отдава първостепенно значение на организацията на охраната. Тя започва с подробен визуален оглед на обекта, описание на уязвимите места и набелязване на конкретни мерки, които ще дадат възможност да се гарантира сигурността на обекта.

Охраната може да бъде въоръжена или невъоръжена. Дружеството разполага с нужните средства за комуникация като мобилни телефони и различни видове радиостанции, които се предоставят на служителите в охраняваните обекти.